Lempilahti

Lempilahti - parhaat päättäjät asuvat meillä!

Lempilahti faktoina

Sijainti

Maakunta

Pinta-ala

Asukasluku

Tuloveroprosentti

Verotulot

Valtionosuudet

Suurimmat työnantajat

Yritysten lukumäärä kunnassa

Työpaikkaomavaraisuus

Elinkeinorakenne

Työllisyysaste

Taloudellinen huoltosuhde

Vuosikate €/asukas

Lainakanta €/asukas

Efektiivinen veroaste

Keskisuuren kaupungin kehyskunta, kuntaa halkoo rautatie. Lentokentälle 80 km.

Kultamaan maakunta

600 km2

18 245 asukasta

21%

68 milj. euroa

37 milj. euroa

Laten logistiikka Oy / Juuselan Jauho Oy / Paulan Puu Oy / Koulutuskeskus Oppi

735

72%

Alkutuotanto 10%, Jalostus 34%, Palvelut 44%

73%

146

160 €

3600 €

15

Voit etsiä tietoja mm. kunnan nettisivuilta, Tilastokeskuksen palveluista ja Kuntaliiton tilastoista

Sanasto

Tuloveroprosentti

Kunnallisvero, joka peritään ansiotuloista. Verovelvollinen maksaa kunnallisveroa sille kunnalle, joka on ollut hänen kotikuntansa verovuotta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä. 

Kunnat vahvistavat veroprosenttinsa vuosittain. 

Muita verotuloja ovat yhteisövero ja kiinteistövero. 

Työpaikkaomavaraisuus

Tämä luku kertoo alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Jos luku on yli 100, on alueen työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. 

Esimerkiksi Helsingin työpaikkaomavaraisuus  oli 128 (v. 2018), ja maaseutumaisessa kunnassa se voi olla alle 60. 

 

Lainakanta € / asukas

Lainakanta per asukas kertoo, kuinka paljon kunnalla on velkaa (vierasta pääomaa) suhteessa asukaslukuun. 

 

Efektiivinen veroaste

Erilaisten vähennysten johdosta kuntien tuloveroprosentit eivät vasta todellista veroastetta kunnissa. Efektiivinen veroaste on maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin. 

Lähde: 
https://www.kuntaliitto.fi/talous/
verotus/kuntien-veroprosentit/kuntien-veroprosentit/kuntien-veroprosentit-ja-efektiiviset-veroasteet

Taloudellinen huoltosuhde

Väestörakenteen mittari, joka kertoo kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. 

Esimerkiksi v. 2018
Helsinki 103,2
Laukaa 147,3
Kemiönsaari  164,2 

Vuosikate € / asukas

Vuosikate kertoo tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on tärkeä tunnusluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Tulorahoituksen katsotaan olevan riittävä, jos vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen. 


Verotulot

Kuntien verotulot koostuvat ansiotuloista maksettavasta kunnallisverosta, osuudesta yhteisöveron tuottoon ja kiinteistöverosta. Kunnallisvero muodostaa suurimman osan verotuloista.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuus koko maassa. Valtionosuusjärjestelmä muodostuu kustannuserojen kompensaatiosta ja tulopohjan tasauksesta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa valtakunnallisesti.

Merkittävin osa valtionosuusjärjestelmää on kunnan peruspalvelujen valtionosuus, joka kokoaa yhteen kunnallisten peruspalvelujen rahoituksen. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Järjestelmän laskennallisuudesta johtuen kunnalle myönnetyn valtionosuuden suuruuteen ei vaikuta se, miten kunta palvelutoimintansa järjestää ja miten paljon rahaa se niihin käyttää

Lähde: tutkihallintoa.fi

Tutustu alla olevaan päätösehdotukseen. Käymme läpi aihetta yhteisesti to 18.2.20201 koulutuksessa.

Taustaa
 Lempilahden kunnassa on kaksi terveysasemaa eri puolilla kuntaa sekä aluesairaala. Luottamushenkilöille esitetään toisen terveysaseman lakkauttamista ja näiden palvelujen yhdistämistä aluesairaalan yhteyteen perusterveydenhuollon palveluina.

Lempilahden kunta on maantieteellisesti laaja. Julkinen liikenne toimii kohtalaisen hyvin ja sitä on täydennetty palveluliikenteen tilauskyydeillä.

Pohdi, mitä muita tietoja tarvitsisit päätöksentekoa varten ja mistä voisit niitä saada?

Käy kirjoittamassa pohdintasi tulokset Padletiin:  https://bit.ly/vaikuttaja2_ennakko


Ryhmätehtävä 1

Ryhmätehtävä 2

Opineo Oy

Liity uudistuvien yrittäjien joukkoon!

Kirjoitan mielelläni ajankohtaisista ilmiöistä oppimisen ja yrittäjyyden kentällä. Lukeminen ja ajatustenvaihto edistää ideointia ja toki on tärkeää verkostoitua. Liity siis mukaan!

Liity uudistuvien yrittäjien joukkoon!

Kirjoitan mielelläni ajankohtaisista ilmiöistä oppimisen ja yrittäjyyden kentällä. Lukeminen ja ajatustenvaihto edistää ideointia ja toki on tärkeää verkostoitua. Liity siis mukaan!