YYA COACH

MENESTY COACHINA - opintoinfo

Koulutuksen ohjelma: 

Proaktiivinen kehittäminen

15.2. Kick-off Hyvinkäällä (lähipäivä) I Linkki päivän ohjelmaan 
Tutustuminen, Menestyvä coach -trendit, Kehittämisprojektini

15.3. Tuotekehitys ja strategia I Linkki päivän ohjelmaan
Osaamisen tuotteistaminen, Mitä on tuotteistaminen?, Liiketoimintamalli

12.4. Verkosto ja sidosryhmät I Linkki päivän ohjelmaan
Verkosto näkyväksi – Verkostohyrrä-työkalu, Miten viestin verkostolle?, LinkedIn verkoston vahvistajana

11.5. Palvelumuotoilun ABC
Palvelumuotoilu – mitä ja miksi?, Palvelumuotoilun menetelmät, Palvelukokemus

15.6. Asiakasprofilointi
Asiakasryhmät, Miten asiakas mukaan tuotekehitykseen?, Asiakastiedon hyödyntäminen

16.6. Palvelupolku
Palvelun vaiheet, Palvelun kontaktipisteet, Palvelukokonaisuuden jalostaminen

10.8. Budjetti ja hinnoittelu I Linkki päivän ohjelmaan
Budjetointi, mitä se on? Budjetointimenetelmiä ja –prosessi, Hinnoittelun perusteet ja kannattavuus

20.9. Brändin identiteetti (lähipäivä)
Mikä on brändi? Miten brändi rakennetaan vaihe vaiheelta? Yritysilme osana brändiä – tuotetaan pieni brändikirja

21.9. Henkilöbrändi (lähipäivä)
Mikä on henkilöbrändi? Miksi rakentaa henkilöbrändi? Henkilöbrändin vahvistaminen viestinnällä

18.10. Myynti
Jakelukanavat, Asiakas- ja kilpailijaprofilointi – kohderyhmäraportit työkaluna, Myyntimateriaali ja hissipuhe

15.11. Esiintyminen (Lähipäivä ja päätöspäivä)
Hissipuhepäivä, Koulutuksen päätös

Koulutuksen materiaalit

Suora linkki Driveen tästä >>

Ennakkotehtävä 12.4.

 
Ennakkotehtävä: Tarkastele omaa oppimispolkuasi opiskelijasivuilla olevan esimerkin mukaan. Laadi oma oppimispolkusi ja tuo siihen erityisesti tähänastisen elämäsi oppimisen paikat ja taidot.

Malli-dokumentti: LATAA TÄSTÄ

Tärkeät linkit

Tutkinnon perusteet >>
Valitse: Proaktiivinen kehittäminen, Brändin rakentaminen ja Palvelumuotoilu

Linkki opintososiaalisten maksujen hakuun / Hyria >>

 

 

 

Liity uudistuvien yrittäjien joukkoon!

Kirjoitan mielelläni ajankohtaisista ilmiöistä oppimisen ja yrittäjyyden kentällä. Lukeminen ja ajatustenvaihto edistää ideointia ja toki on tärkeää verkostoitua. Liity siis mukaan!